หน้าหลัก > ข่าว > โครงการอบรม > ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Kotlin and Andriod Dev
ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Kotlin and Andriod Dev

admin cs
2019-10-30 12:02:03

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Kotlin and Andriod Dev


ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Kotlin and Andriod Dev ที่ผ่านมา มีการอบรมและเมื่อจบคอร์สได้ให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์โดยการทำ project workshop เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์อีกด้วย