หน้าหลัก > ข่าว > ผลงานนักศึกษา
ผลงานนักศึกษา

แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน(NCSTI2024)
 นายทรงพล สิงขรรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล เข้าร่วมนำเสน ...
2024-03-06 23:06:36
ข่าวย้อนหลัง