หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประชุม/โครงการอบรม
โครงการประชุม/โครงการอบรม

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Kotlin and Andriod Dev
ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Kotlin and Andriod Devภาพบรรยา ...
2023-08-26 07:49:27
ประชุมคณาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เตรียมความพร้อม เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
        ประชุมคณาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรว ...
2023-07-18 16:10:49
ข่าวย้อนหลัง