หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมนักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับคัดเลือกรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับคัดเลือกรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

admin cs
2019-11-27 11:13:36

นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับคัดเลือกรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562

        ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ นายวัชรินทร์ ดาดวง ได้รับคัดเลือกรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติเรียบร้อย ขาดแคลนทุนทรัพย์ และช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย รับมอบทุนเมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว ชั้น 5 อาคาร 31 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา