หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมนักศึกษา > ภาพบรรยากาศงานประกวดดาวเดือนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วันศุกร์ 13 กันยายน พ.ศ.2562
ภาพบรรยากาศงานประกวดดาวเดือนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วันศุกร์ 13 กันยายน พ.ศ.2562

admin cs
2019-09-23 16:18:22


ภาพบรรยากาศงานประกวดดาวเดือนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วันศุกร์ 13 กันยายน พ.ศ.2562 ตึก26 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ห้อง26103โดยผลการประกวดดาวเดือนครั้งนี้
ผู้คว้าตำแหน่งดาว นางสาวชวาลา กมลานนท์(น้องวา)
ผู้คว้าตำแหน่งเดือน นายณัฐพล ไชยหนองบัว(น้องเต็ก)
ป๊อปปูล่าโหวต นายชินวัตร นันทสาร(น้องเอส)
ป๊อปปูล่าโหวต นางสาวศรินยา ภักดี(น้องฟ้า)
ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมให้กำลังใจ และมีส่วนร่วมทำให้งานประสบความสำเร็จ ลุล่วงไปด้วยดี ????


ดูบรรยากาศงานเต็มๆได้ที่
>>> คลิก <<<