หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมนักศึกษา > นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับทุนการศึกษา“โครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ รุ่นที่ 8 (Code Your Dreams)” และได้บรรจุเป็นพนักงานของบริษัทหลังจบการศึกษา
นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับทุนการศึกษา“โครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ รุ่นที่ 8 (Code Your Dreams)” และได้บรรจุเป็นพนักงานของบริษัทหลังจบการศึกษา

admin cs
2019-08-29 12:25:04

นักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ รับทุนการศึกษา“โครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ รุ่นที่ 8 (Code Your Dreams)” และได้บรรจุเป็นพนักงานของบริษัทหลังจบการศึกษา 

                                                                                                                      ขอบคุณข้อมูลจาก : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา >อ่านจากเพจคณะ<