หน้าหลัก > ข่าว > อื่นๆ > จับฉลากที่ปรึกษาโปรเจค สำหรับนักศึกษาปี59 วันที่ 21/01/2562
จับฉลากที่ปรึกษาโปรเจค สำหรับนักศึกษาปี59 วันที่ 21/01/2562

admin cs
2019-02-19 18:18:24

ในวันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 จะมีการจับฉลากเพื่อหาอาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจคสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่3(รหัส59)และนักศึกษาที่ลงทะเบียนรายวิชาโครงงานทางวิทยาการคอมฯ 1  ที่ห้อง 26507 เวลา 11.30น.