หน้าหลัก > ข่าว > โครงการอบรม > ภาพบรรยากาศการอบรมเตรียมความพร้อม Java Programming ของนักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา2561
ภาพบรรยากาศการอบรมเตรียมความพร้อม Java Programming ของนักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา2561

admin cs
2019-04-02 14:43:45

ภาพบรรยากาศการอบรมเตรียมความพร้อม Java Programming ของนักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561


          ณ วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2561 ถึง วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2561 ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพร้อมProgramming ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 นับเป็นการเตรียมความพร้อมและลับสมอง ปูพื้นฐานให้แข็งแรง เพื่อให้พร้อมสำหรับการเข้าสู่การเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2 ในเทอมถัดไป

         ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์กัลยณัฏฐ์ กุหลาบเพ็ชรทอง ที่ได้มอบโอกาสดีๆ โดยการจัดกิจกรรมอบรมกิจกรรมนี้ขึ้นมา