หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประชุม > สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดประชุมโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2564
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดประชุมโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2564

admin cs
2019-10-15 09:04:09

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดประชุมโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2564

      

       วันที่ 3 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุม 26506 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดประชุม โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2564 โดยได้เชิญ ตัวแทนจากบริษัท SCB DIGITAL และ จากบริษัท ซีดีจี ซิสเต็ม มาให้ความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ต่อไป