หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประชุม > สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดประชุมประจำเดือนกันยายน 2562 ณ ห้อง 2232 อาคาร 22 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดประชุมประจำเดือนกันยายน 2562 ณ ห้อง 2232 อาคาร 22 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

admin cs
2019-09-17 11:47:38

ในวันพุธ ที่ 4 กันยายน 2562 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดประชุมประจำเดือนกันยายน 2562 ณ ห้อง 2232 อาคาร 22 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี