หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประชุม > สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประชุมเตรียมความพร้อม การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประชุมเตรียมความพร้อม การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ

admin cs
2019-06-06 16:02:51

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประชุมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ

     

    สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประชุมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ

ณ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ.2562 และวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2562 ห้องประชุ26506 ตึก26 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี