หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประชุม > สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร และการจัดทำรายงานตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร และการจัดทำรายงานตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2561

admin cs
2019-05-15 21:44:04

         สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรและการจัดทำรายงานตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2561


เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรและการจัดทำรายงานตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2561