หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประชุม > สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธ์ทางการเรียน ระดับหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธ์ทางการเรียน ระดับหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

admin cs
2019-06-26 21:55:22

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธ์ทางการเรียระดับหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

         สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธ์ทางการเรียน ระดับหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 - 16.00น. ณ ห้องประชุม 26506 ตึกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี