หน้าหลัก > ข่าว > ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ > ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิจันทร์ วิชิวานิเวศน์ เดินทางไปนิเทศนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านวิจัย ณ มหาวิทยาลัย Ho Chi Minh City Open University ประเทศเวียดนาม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิจันทร์ วิชิวานิเวศน์ เดินทางไปนิเทศนักศึกษาที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านวิจัย ณ มหาวิทยาลัย Ho Chi Minh City Open University ประเทศเวียดนาม

admin cs
2019-04-11 15:42:20

   

       เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2562 ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิจันทร์ วิชิวานิเวศน์ ได้เดินทางไปนิเทศนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทั้ง 6 คนที่ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านวิจัย เรื่อง “A comparison of hand-craft and deep features for biometric recognition” ร่วมกับ Dr.Vinh Truong Hoang  อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (Faculty of Information Technology)  มหาวิทยาลัย Ho Chi Minh City Open University ประเทศเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2562