หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมนักศึกษา > นศ.ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ รุ่นที่ 8" ของ บริษัท GDG
นศ.ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ รุ่นที่ 8" ของ บริษัท GDG

admin cs
2019-04-02 14:34:42

     นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม Open House ของ"โครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ รุ่นที่ 8" ของ บริษัท GDG โดยมีนักศึกษาที่สอบผ่านรอบที่ 1 ข้อเขียนจำนวน 12 คน ณ วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2562