หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมนักศึกษา > บรรยากาศกิจกรรมเปิดบ้าน SSRU Open House 2020 ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2563
บรรยากาศกิจกรรมเปิดบ้าน SSRU Open House 2020 ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2563

admin cs
2021-03-29 11:49:10

บรรยากาศกิจกรรมเปิดบ้าน SSRU Open House 2020 ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2563  

นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล ได้ทำกิจกรรมร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แนะนำหลักสูตรของสาขากับน้องๆมัธยมที่มาร่วมงานเพื่อพิจารณาในการเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2564 

#SSRUOpenHouse2020

รูปเพิ่มเติมที่ : สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา - โพสต์ | Facebook