ผลการค้นหา : ข่าวนักศึกษา

แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก เข้าอบรมโครงการนักพัฒนามืออาชีพ รุ่นที่ 8 (Code Your Dreams)
       ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 ทั้ง 8 คน ท ...
2023-07-18 16:10:49
การจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)
   เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ การจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด ...
2023-07-19 12:08:56