หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดประชุมสาขาประจำเดือนมีนาคม
      สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดประชุมสาขาประจำเดือนมีนาคมวันอังคารที่ 26 มีนาคม 256 ...
2019-05-12 19:59:45
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดประชุมสาขาประจำเดือนกุมภาพันธ์
     สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดประชุมสาขาประจำเดือนกุมภาพันธ์วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ ...
2019-05-12 19:59:59
ภาพบรรยากาศการอบรมเตรียมความพร้อม Java Programming ของนักศึกษาปี 1 ปีการศึกษา2561
ภาพบรรยากาศการอบรมเตรียมความพร้อม Java Programming ของนักศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561    & ...
2019-04-02 14:43:45
ภาพบรรยากาศ นศ. ภายในงาน NSC 2019 (รอบที่2)
ภาพบรรยากาศนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทั้ง 5 คน ได้มาแสดงศักยภาพที่งาน NSC 2019 - รอบนำเสนอผลงา ...
2019-02-13 12:01:41
จับฉลากที่ปรึกษาโปรเจค สำหรับนักศึกษาปี59 วันที่ 21/01/2562
ในวันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 จะมีการจับฉลากเพื่อหาอาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจคสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่3(ร ...
2019-02-19 18:18:24
ข่าวย้อนหลัง