หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

โครงการเพิ่มศักยภาพนักศึกษาในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ Laravel PHP โดยท่านวิทยากร คุณทศพล ธนะทิพานนท์ ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม พ.ศ.2562
โครงการเพิ่มศักยภาพนักศึกษาในด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ Laravel PHP โดยท่านวิทยากร คุณทศพล ธนะทิพานนท์ ...
2019-08-29 12:19:22
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธ์ทางการเรียน ระดับหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธ์ทางการเรียระดับหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์  ...
2019-06-26 21:55:22
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประชุมเตรียมความพร้อม การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประชุมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณ ...
2019-06-06 16:02:51
ประชุมคณาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เตรียมความพร้อม เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
        ประชุมคณาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรว ...
2019-05-12 19:59:37
แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก เข้าอบรมโครงการนักพัฒนามืออาชีพ รุ่นที่ 8 (Code Your Dreams)
       ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 ทั้ง 8 คน ท ...
2019-04-30 16:32:18
นศ.ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ รุ่นที่ 8" ของ บริษัท GDG
     นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม Open House ของ"โ ...
2019-04-02 14:34:42
ข่าวย้อนหลัง