หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการ “วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน(NCSTI2024)
 นายทรงพล สิงขรรัตน์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล เข้าร่วมนำเสน ...
2024-03-06 23:06:36
ภาพบรรยากาศการจัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปี 4
ภาพบรรยากาศการจัดโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบวิชาชีพทางคอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษาชั้นปี 4 ซ ...
2023-11-08 18:34:07
ขอขอบพระคุณ บริษัทเทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด เป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ฝึกปฏิบัติงานด้านฐานข้อมูล
ทางสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล ขอขอบพระคุณ บริษัทเทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด เป็นอย่างสูงที่ ...
2023-09-15 19:05:17
ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Kotlin and Andriod Dev
ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Kotlin and Andriod Devภาพบรรยา ...
2023-08-26 07:49:27
ประชุมคณาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เตรียมความพร้อม เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
        ประชุมคณาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรว ...
2023-07-18 16:10:49
แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก เข้าอบรมโครงการนักพัฒนามืออาชีพ รุ่นที่ 8 (Code Your Dreams)
       ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 ทั้ง 8 คน ท ...
2023-07-18 16:10:49
จับฉลากที่ปรึกษาโปรเจค สำหรับนักศึกษาปี59 วันที่ 21/01/2562
ในวันจันทร์ ที่ 21 มกราคม 2562 จะมีการจับฉลากเพื่อหาอาจารย์ที่ปรึกษาโปรเจคสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่3(ร ...
2019-02-19 18:18:24
ข่าวย้อนหลัง