หน้าหลัก > ข่าว > ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

คณะวิทยาศาสตร์ฯ ฝึกประสบการณ์อาชีพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิทยากร กรุงเทพฯ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ ฝึกประสบการณ์อาชีพด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักเรียนโรงเรียนโพธิสารพิ ...
2023-03-31 15:41:40
ข่าวปัจจุบัน