หน้าหลัก > ข่าว > ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ขอขอบพระคุณ บริษัทเทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด เป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ฝึกปฏิบัติงานด้านฐานข้อมูล
ทางสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล ขอขอบพระคุณ บริษัทเทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด เป็นอย่างสูงที่ ...
2023-09-15 19:05:17
ข่าวย้อนหลัง