หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมนักศึกษา
กิจกรรมนักศึกษา

การจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)
   เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ การจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด ...
2019-01-18 16:39:06
ข่าวปัจจุบัน