หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม Big Cleaning Day ระหว่างวันที่ 15 -17 มีนาคม 2564
ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม Big Cleaning Day ระหว่างวันที่ 15 -17 มีนาคม 2564

admin cs
2021-03-14 09:39:12

ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม Big Cleaning Day ระหว่างวันที่ 15 -17 มีนาคม 2564

กิจกรรมแบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้

  1 กิจกรรมเพื่อตอบโจทย์ตัวชี้วัดกิจกรรม(ในมหาวิทยาลัย)

     - พิธีเปิดและกิจกรรมทำความสะอาดห้องพักอาจารย์/เจ้าหน้าที่และห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ ที่แต่ละสาขาใช้งาน

    จุดประสงค์ เพื่อแสดงออกถึงความร่วมมือร่วมใจกันดูแลสิ่งอวดล้อมในที่ทำงานให้น่าอยู่ สร้างบรรยากาศในการทำงาน


  2 กิจกรรมร่วมสนุกที่มีการโพสต์แฮชแท็ก ร่วมทำความดีจากทุกที่(นอกมหาวิทยาลัย)

   จุดประสงค์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมการรักสิ่งแวดล้อมได้ทุกแห่ง ยุค COVID และเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของคณะฯ ผ่านการมีส่วนร่วมของนักศึกษาในSocial Network

 

**** หมายเหตุ ****

นักศึกษาที่เข้าร่วมได้หน่วยกิจกรรม 3 หน่วย

นักศึกษากู้ กยศ. สามารเก็บหน่วยชั่วโมงได้ 6 หน่วย