หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับทุน ให้เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพประเทศเวียดนาม
นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับทุน ให้เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพประเทศเวียดนาม

admin cs
2020-04-24 23:10:21

นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 6 คน ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนเพื่อพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางด้านงานวิจัย เรื่อง “A comparison of hand-craft and deep features for biometric recognition” จากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (Faculty of Information Technology) มหาวิทยาลัยโฮจิมินห์ซิตี้ โอเพน (Ho Chi Minh City Open University) ประเทศเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 21 เมษายน พ.ศ.2562 

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทางด้าน การขยายการยกย่องระดับนานาชาติ