หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประชุม/โครงการอบรม > ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Kotlin and Andriod Dev
ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Kotlin and Andriod Dev

admin cs
2023-08-26 07:49:27

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Kotlin and Andriod Dev


ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Kotlin and Andriod Dev ที่ผ่านมา มีการอบรมและเมื่อจบคอร์สได้ให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์โดยการทำ project workshop เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์อีกด้วย