หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประชุม/โครงการอบรม > สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร และการจัดทำรายงานตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2561
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตร และการจัดทำรายงานตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2561

admin cs
2023-07-18 16:10:49

         สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรและการจัดทำรายงานตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2561


เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์จัดประชุมคณะกรรมการประจำหลักสูตรและการจัดทำรายงานตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2561