หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
ชมย้อนหลัง โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564  ...
2021-07-06 12:27:17
บรรยากาศกิจกรรมเปิดบ้าน SSRU Open House 2020 ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2563
บรรยากาศกิจกรรมเปิดบ้าน SSRU Open House 2020 ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2563  นักศึกษาสาขาวิชาวิทย ...
2021-03-29 11:49:10
นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับคัดเลือกรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562
นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้รับคัดเลือกรับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562      ...
2019-11-27 11:13:36
บรรยากาศโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Angular ณ วันที่ 9-10 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
บรรยากาศโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Angular ณ วันที่ 9-10 พฤศจิกายน พ ...
2019-11-15 08:17:23
บรรยากาศโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Web Aplication ที่ผ่านมา ณ วันที่ 2-3 พฤศจิกายน พ.ศ.2562
บรรยากาศโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Web Aplication ที่ผ่านมา ณ วันที่ ...
2019-11-15 08:23:43
ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Kotlin and Andriod Dev
ภาพบรรยากาศโครงการอบรมเพิ่มศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ Kotlin and Andriod Devภาพบรรยา ...
2019-10-30 12:02:03
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดประชุมโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2564
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดประชุมโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2564      ...
2019-10-15 09:04:09
ภาพบรรยากาศงานประกวดดาวเดือนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วันศุกร์ 13 กันยายน พ.ศ.2562
ภาพบรรยากาศงานประกวดดาวเดือนสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วันศุกร์ 13 กันยายน พ ...
2019-09-23 16:18:22
ภาพบรรยากาศงานพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องนักศึกษาปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562
ภาพบรรยากาศงานพิธีบายศรีสู่ขวัญน้องนักศึกษาปีที่ 1 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2562 ...
2019-09-17 11:45:48
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดประชุมประจำเดือนกันยายน 2562 ณ ห้อง 2232 อาคาร 22 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในวันพุธ ที่ 4 กันยายน 2562 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดประชุมประจำเดือนกันยายน 2562 ณ ห้อง 2232 ...
2019-09-17 11:47:38
ข่าวย้อนหลัง