หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ
ประกาศ

ขอให้นักศึกษารหัส 61-64 (ปี 1-4) ทำแบบประเมิน
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้_ปีการศึกษา 2564สำหรับนักศึกษารหัส 61-64 ...
2022-04-19 13:32:07
ขอความร่วมมือนักศึกษาปี 1-4 กรอกข้อมูลโรงเรียนมัธยมที่จบมา
กรอก Google Form ที่ลิ้งค์นี้ : https://docs.google.com/.../1bMJBcjCkEeHViA8pJ7ApuWl.../edit***ใช้ E ...
2021-03-29 11:25:30
นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ได้รับทุน ให้เดินทางไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพประเทศเวียดนาม
นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 6 คน ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนเพื่ ...
2020-04-24 23:10:21
ประกาศย้อนหลัง