หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมนักศึกษา > แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก เข้าอบรมโครงการนักพัฒนามืออาชีพ รุ่นที่ 8 (Code Your Dreams)
แสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก เข้าอบรมโครงการนักพัฒนามืออาชีพ รุ่นที่ 8 (Code Your Dreams)

admin cs
2023-07-18 16:10:49

     

  ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 3 ทั้ง 8 คน ที่ผ่านการคัดเลือก เข้าอบรมโครงการนักพัฒนา มืออาชีพ รุ่นที่ 8 (Code Your Dreams)


Dreams) ของบริษัท ซีดีจี ซิสเต็ม ซึ่งนอกจากจะได้รับการอบรมความรู้ เกี่ยวกับ Enterprise JAVA Web Application แล้วยังมีโอกาสได้รับทุนการศึกษาจำนวน 30,000 บาท และบรรจุเป็นพนักงานของบริษัทอีกด้วย


รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

1. นายเสฎฐวุฒิ คำพิมพ์ปิด

2. นายกันตวิชญ์ นาสมบูรณ์

3. นายพศิน บุญสุวรรณ์

4. นายสวิสส์ ชมภู

5. นายวุฒิชัย มุขขันธ์

6. นางสาววราพร โปร่งสันเทียะ

7. นายนิธิศ กิจขันธ์

8. นายธราดล บุญมา