หน้าหลัก > ข่าว > กิจกรรมนักศึกษา > สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ "Hello World! ComSci SSRU" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ "Hello World! ComSci SSRU" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

admin cs
2023-07-11 11:47:04


สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ "Hello World! ComSci SSRU" ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1

วันจันทร์ที่ 10 กรฎาคม 2566 เวลา 08.30 - 16.00 น. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ "Hello World! ComSci SSRU"  ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทั้งนี้มีการบรรยายหัวข้อเรื่อง “แนวทางในการเรียนวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้ประสบความสำเร็จ” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุทธิชัย ภวโภคาภินันท์ ตำแหน่ง Product Owner บริษัท Living Mobile co, ltd. และ กิจกรรมสานสัมพันธ์ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนาเดช โพธิ์ศรี อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพและทีมงาน มาเป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 26103 ชั้น 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี