หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ขอขอบพระคุณ บริษัทเทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด เป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานด้านฐานข้อมูล
ขอขอบพระคุณ บริษัทเทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด เป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานด้านฐานข้อมูล

admin cs
2024-05-13 00:57:47

ทางสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล ขอขอบพระคุณ บริษัทเทคโนเซล (เฟรย์) จำกัด เป็นอย่างสูงที่ให้โอกาสนักศึกษาชั้นปีที่ 2 

- นายณัฐพล วาจาหวาน 

- นายอดิศร แสนกาวิน

เข้าร่วมฝึกปฏิบัติงานด้านฐานข้อมูล ในรายวิชาการเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล ภาคเรียนที่ 2/65 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิจันทร์ วิชิวานิเวศน์