ผลการค้นหา : การแข่งขัน

ภาพบรรยากาศ นศ. ภายในงาน NSC 2020 (รอบที่2)
ภาพบรรยายกาศ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 22 "รอบรองชนะเลิศ (รอบ ...
2020-02-28 13:49:56
นศ.ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการนักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ รุ่นที่ 8" ของ บริษัท GDG
     นักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมกิจกรรม Open House ของ"โ ...
2019-04-02 14:34:42
ภาพบรรยากาศ นศ. ภายในงาน NSC 2019 (รอบที่2)
ภาพบรรยากาศนักศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ทั้ง 5 คน ได้มาแสดงศักยภาพที่งาน NSC 2019 - รอบนำเสนอผลงา ...
2019-02-13 12:01:41
การจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy)
   เปิดรับนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ การจัดการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด ...
2019-01-18 16:39:06