หน้าหลัก > ข่าว > โครงการประชุม
โครงการประชุม

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดประชุมโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2564
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้จัดประชุมโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2564      ...
2019-10-15 09:04:09
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดประชุมประจำเดือนกันยายน 2562 ณ ห้อง 2232 อาคาร 22 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ในวันพุธ ที่ 4 กันยายน 2562 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดประชุมประจำเดือนกันยายน 2562 ณ ห้อง 2232 ...
2019-09-17 11:47:38
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธ์ทางการเรียน ระดับหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธ์ทางการเรียระดับหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์  ...
2019-06-26 21:55:22
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประชุมเตรียมความพร้อม การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะ
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประชุมเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและระดับคณ ...
2019-06-06 16:02:51
ประชุมคณาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เตรียมความพร้อม เพื่อรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2561
        ประชุมคณาจารย์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรว ...
2019-05-12 19:59:37
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดประชุมสาขาประจำเดือนมีนาคม
      สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดประชุมสาขาประจำเดือนมีนาคมวันอังคารที่ 26 มีนาคม 256 ...
2019-05-12 19:59:45
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดประชุมสาขาประจำเดือนกุมภาพันธ์
     สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดประชุมสาขาประจำเดือนกุมภาพันธ์วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ ...
2019-05-12 19:59:59
ข่าวย้อนหลัง