หน้าหลัก > กิจกรรม > ปฏิทินกิจกรรม > โครงการ Library 4.0 : ชวนคู่หูเป็น Guru ห้องสมุด
โครงการ Library 4.0 : ชวนคู่หูเป็น Guru ห้องสมุด

admin cs
28 มี.ค. 61 - 30 ม.ค. 54

โครงการ Library 4.0 : ชวนคู่หูเป็น Guru ห้องสมุด

 
          ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ Library 4.0 : ชวนคู่หูเป็น Guru ห้องสมุด ในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 12.30 - 16.00 น. ณ บริเวณ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดีฯ ศูนย์วิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

หมายเหตุ  (กรุณาอ่านก่อนทำการจอง)

1. ผู้ที่จะทำการจองกิจกรรมต้องเป็นนักศึกษาชั้นปี 1 -3 เท่านั้น จำนวน 160 คน

2. กิจกรรมดังกล่าวเป็น กิจกรรมเลือก จำนวน 3 หน่วย ประจำปีการศึกษา 2560

3. ตรวจสอบความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมของตนเองให้เรียบร้อย ว่าสามารถอยู่ได้ตลอดระยะเวลา ของการจัดกิจกรรมหรือไม่ เพราะนักศึกษาที่จองต้องอยู่ร่วมกิจกรรมจนสิ้นสุดขั้นตอนของฝ่ายจัดกิจกรรมที่จัดขึ้น

4. เมื่อจองแล้วจะไม่สามารถ กดยกเลิกได้ไม่ว่า กรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. เมื่อทำการจองแล้วให้ดำเนินการพิมพ์ใบจองทันที เพื่อป้องกันระบบไม่สามารถเข้าพิมพ์ได้ในภายหลัง
6. ผู้ที่จองแล้วไม่มาเข้าร่วม หรือ ยกเลิก จะโดนตัดหน่วย กิจกรรมบังคับที่ตนเองได้เก็บสะสมมา จำนวน 6 หน่วยกิจกรรม

7. การแต่งกายของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
    นักศึกษาผู้ชาย แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา นำเสื้อเข้าในกางเกงให้เรียบร้อย รองเท้าหนังหุ้มส้น ห้ามใส่รองเท้าแต๊ะและกางเกงยีนส์เด็ดขาด
    นักศึกษาผู้หญิง แต่งกายด้วยชุดนักศึกษา กระโปรงพลีทหรือกระโปรงทรงเอยาวคลุมเข่า นำเสื้อใส่ในกระโปรงให้เรียบร้อย คาดเข็มขัดและติดเข็มมหาวิทยาลัยให้เรียบร้อย รองเท้าคัทชูหุ้มส้น หรือ ผ้าใบสีขาว ห้ามใสรองเท้าแตะ
8. การเข้าร่วมให้นักศึกษานำใบจองมาแสดงในการเข้าร่วมกิจกรรม หากนักศึกษาไม่นำใบจองมาหรือไม่สามารถพิมพ์ไปจองได้จะถือว่าท่านไม่มาเข้าร่วมกิจกรรมนั้น