หน้าหลัก > กิจกรรม > ปฏิทินกิจกรรม > ประกวดโครงการจัดบอร์ด ภายใต้หัวข้อ "COMSCI 4.0"
ประกวดโครงการจัดบอร์ด ภายใต้หัวข้อ "COMSCI 4.0"

admin cs
29 ต.ค. 61 - 6 ม.ค. 54
ตึก 22 ชั้น 3


ขอเชิญร่วมการแข่งขันจัดบอร์ดระดับชั้นปี 1 - 4
ภายใต้หัวข้อ "COMSCI 4.0" ดังนี้้
 - ปี1 เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ (Mobile Technology)
 - ปี2 อินเทอร์เน็ตในสรรพสิ่ง (Internet of Things หรือ IoT)
 - ปี3 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing)
 - ปี4 ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ระหว่างวันที่ 31 -2 พฤศจิกายน 2561

**ในการจัดบอร์ด ทางสาขาจะมีงบประมาณให้ชั้นปีละ 500 บาท โดยในการซื้อวัสดุทุกชิ้น จะต้องมีใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี ไว้สำหรับเบิกจ่ายด้วย