หน้าหลัก > กิจกรรม

Big Cleaning day
29 มี.ค. 61 - 3 ม.ค. 54
สะอ๊าดสะอาด
ประกวดโครงการจัดบอร์ด ภายใต้หัวข้อ "COMSCI 4.0"
ขอเชิญร่วมการแข่งขันจัดบอร์ดระดับชั้นปี 1 - 4ภายใต้หัวข้อ "COMSCI 4.0" ดังนี้้ - ...
29 ต.ค. 61 - 6 ม.ค. 54
ตึก 22 ชั้น 3
โครงการ Library 4.0 : ชวนคู่หูเป็น Guru ห้องสมุด
โครงการ Library 4.0 : ชวนคู่หูเป็น Guru ห้องสมุด           ข ...
28 มี.ค. 61 - 30 ม.ค. 54
คณะวิทย์ฯขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มจำนวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะเพื่อสร้างรายได้
คณะวิทย์ฯขอเชิญเข้าร่วมโครงการเพิ่มจำนวนองค์ความรู้ในแหล่งเรียนรู้ด้านการจัดการขยะเพื่อสร้างรายได้ ...
30 มี.ค. 61 - 8 ม.ค. 54
กิจกรรมย้อนหลัง