หน้าหลัก > ประกาศ > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เปิดระบบจองวันขอสำเร็จการศึกษา 3/2563
เปิดระบบจองวันขอสำเร็จการศึกษา 3/2563

admin cs
2021-02-05 07:58:10

เปิดระบบจองวันขอสำเร็จการศึกษา 3/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

https://ssru-bamshop.com/?product_cat=%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%96%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%a2


อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และข้อความ

อาจเป็นรูปภาพของ ข้อความพูดว่า
"1 เข้าเว็บไซต์ เลือกจองถ่ายภาพ
ขั้นตอน ตอน การจองถ่ายภาพชุดครุย
ยภาพชุดค 2 3 ชำระเงิน/
แนบหลักฐานการชำระเงิน ทางเว็บไซด์
จองวันถ่ายภาพ และช่วงเวลา 4 รอตรวจสอบ
การชำระเงินและ อัพเดตสถานะการจอง 5
พิมพ์ใบจอง สามารถสั่งซื้อสินค้าออนไลน์
ได้ที่เว็บไซต์ www.ssru-bamshop.com QR
Code ขั้นตอน การจองถ่ายภาพชุดครุย
แบบละเอียด *หากไม่แนบหลักฐานการชำระเงิน
จะไม่สามารถยืนยันการชำระเงินได้"