หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัคร > สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2564 รอบ Portfolio
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2564 รอบ Portfolio

admin cs
2020-12-29 13:50:27

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปี 2564 รอบ Portfolio

 เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล 

แบ่งเป็น 2 แขนง ดังนี้

  1) แขนงหลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์                                                

  2) แขนงวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงธุรกิจ

สนใจสมัครได้ที่ http://admission.ssru.ac.th/