หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัคร > มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 Portfolio
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 Portfolio

admin cs
2019-11-27 11:06:09

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 Portfolioระหว่างวันที่ 2-16 ธันวาคม 2562 ดูรายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาหรือสมัครได้ที่ www.admission.ssru.ac.th