หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัคร > รับสมัครสำหรับการรับนักศึกษา รอบที่ 2 Portfolio
รับสมัครสำหรับการรับนักศึกษา รอบที่ 2 Portfolio

admin cs
2023-09-29 13:28:41

เปิดรับสมัครสำหรับการรับนักศึกษา รอบที่ 2 Portfolio 

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2 Portfolio) 2 แขนงวิชา ดังนี้

-แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

 -แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงธุรกิจ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - วันที่ 15 ตุลาคม 2566

***สนใจเข้าศึกษาต่อ ???? สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 160 1143 - 45 ต่อ 12 - 15

หรือ เพจ Facebook : สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

#Dek67

#TCAS67