หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัคร > ประกาศใกล้เข้ามาแล้ว Direct Admission รอบที่ 4 ในวันที่ 27 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2567
ประกาศใกล้เข้ามาแล้ว Direct Admission รอบที่ 4 ในวันที่ 27 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2567

admin cs
2024-06-03 23:27:27

ประกาศใกล้เข้ามาแล้ว!! #Dek67 #SSRU Direct Admission รอบที่ 4

ในวันที่ 27 พ.ค. - 5 มิ.ย. 2567

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ดูหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร ได้ที่ https://admission.ssru.ac.th

https://sci.ssru.ac.th/th/news/view/1305256702

www.sci.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th

#SSRU #สวนสุนันทา

#DEK_COM #Science #SSRU #คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี #สวนสุนันทา #คณะวิทย์ #วิทยาศาสตร์ #สวนสุนันทา #SCISSRU #สวนนันท์ #สวนนัน

#วิทย์คอมสวนสุนันทา #SSRU  #TCAS67