หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัคร > ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมโครงการประกวดแนวคิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูล หมวดหมู่ความหลากหลายทางชีวภาพ "Biodiversity Catalog"
ขอเชิญนักศึกษา เข้าร่วมโครงการประกวดแนวคิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูล หมวดหมู่ความหลากหลายทางชีวภาพ "Biodiversity Catalog"

admin cs
2023-08-20 18:27:00

ขยายเวลาถึง 23 สิงหาคม 2566

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

     ขอเชิญนักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ส่งผลงานแนวคิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Concept Idea) เข้าร่วมโครงการประกวดแนวคิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูล หมวดหมู่ความหลากหลายทางชีวภาพ "Biodiversity Catalog" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 60,000 บาท 

  โล่ประกาศเกียรติคุณและทุนการศึกษา จำนวน 5 รางวัล

• รางวัลรางวัลชนะเลิศ 1 รางวัล 25,000 บาท

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จำนวน 1 รางวัล 15,000 บาท

• รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จำนวน 1 รางวัล 10,000 บาท

• รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 5,000 บาท

  คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

• นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี

• ส่งเข้าประกวดเป็นทีม ทีมละไม่เกิน 4 คน

• ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบ Concept Idea ต้องเข้าร่วมอบรมการออกแบบระบบไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง

• ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบ Concept Idea ต้องนำส่งเอกสารการออกแบบระบบ ประกอบด้วย 

        1. System Flow Diagram 2. Use Case Diagram 3. Class Diagram      

        4. Context Diagram 5. Data Flow Diagram 6. ER Diagram 

        7. Graphical User Interface

• ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบ Concept Idea ต้องเข้าร่วมนำเสนอแนวคิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลฯ 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

   ลงทะเบียนส่งผลงานและรายละเอียดเพิ่มเติมที่  https://bit.ly/biodiversity-catalog66

   ตั้งแต่วันนี้ถึง 23 สิงหาคม พ.ศ. 2566

#ssru #bedo #หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU #IRDSSRU #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #สถาบันวิจัยและพัฒนา

______________________________________________

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

โทร. 0 2160 1341-5, 080-083-1341

Line ID : @ird.ssru

www.ird.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th