หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > ขอให้นักศึกษารหัส 61-64 (ปี 1-4) ทำแบบประเมิน
ขอให้นักศึกษารหัส 61-64 (ปี 1-4) ทำแบบประเมิน

admin cs
2022-04-19 13:32:07

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนต่อ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้_ปีการศึกษา 2564

สำหรับนักศึกษารหัส 61-64 (ปี 1-4)

ลิ้งค์ทำแบบประเมิน : https://forms.gle/r3uQXZvsryPDaM9FA

แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่มีต่อคุณภาพของหลักสูตร_ปีการศึกษา 2564

สำหรับนักศึกษารหัส 61 (ปี 4)

ลิ้งค์ทำแบบประเมิน : https://forms.gle/DLuoA34cnzuyVgxL9


***ใช้ E-mail มหาวิทยาลัยเท่านั้น***