หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > แจ้งนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในรอบ 1 port วันที่ 31 ม.ค. ที่ผ่านมาค่ะ
แจ้งนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในรอบ 1 port วันที่ 31 ม.ค. ที่ผ่านมาค่ะ

admin cs
2024-02-11 15:39:50

แจ้งนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในรอบ 1 port วันที่ 31 ม.ค.ที่ผ่านมาค่ะ

.....สรุปขั้นตอนที่น้องๆ ต้องเข้าใจ เป็นลำดับ คือ 

???? ขั้นแรก  น้องต้องยื่นยันสิทธิ์ในระบบ TCAS เว็บTCAS ในวันที่ 6-7 ก.พ. ก่อน 

???? ขั้นที่ 2  จะมีการประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในวันที่ 12 ก.พ. (ถ้าไม่ยื่นยันสิทธิ์ จะไม่มีรายชื่อในประกาศ) 

???? ขั้นตอนที่ 3 เมื่อมีรายชื่อในประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาแล้ว จึงค่อยรายงานตัวนักศึกษา ตั้งแต่ 12 - 18 รายงานตัวออนไลน์ 

???? ขั้นตอนที่ 4 ได้รหัสนักศึกษา สำหรับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบหลักฐานข้อมูลถูกต้อง และจ่ายเงินค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าลงทะเบียนเรียน วันที่ 23 - 29 ก.พ. (สำหรับเรื่องเงินนั้น สามารถแบ่งจ่ายค่าแรกเข้า กับ ค่าลงทะเบียนไม่พร้อมกันได้ )