หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัคร > เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 Portfolio
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 Portfolio

admin cs
2023-11-08 18:37:07

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และนวัตกรรมข้อมูล ประจำปีการศึกษา 2567   

(รอบที่ 1 Portfolio)

 ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.66 - 7 ม.ค.67

 สมัครได้ที่   https://admission.ssru.ac.th

  โทร. 02 160 1143 - 45 ต่อ 12 - 15 

#COMSCI #SSRU #DEKCOM #DEK67 #TCAS67  #สวนสุนันทา