หน้าหลัก > ประกาศ > รับสมัคร > เปิดรับสมัครสำหรับการรับนักศึกษา รอบที่ 2 QUOTA ปี 2567
เปิดรับสมัครสำหรับการรับนักศึกษา รอบที่ 2 QUOTA ปี 2567

admin cs
2024-01-24 10:36:11

เปิดรับสมัครสำหรับการรับนักศึกษา รอบที่ 2 QUOTA

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2 QUOTA) 2 แขนงวิชา ดังนี้

- แขนงวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

- แขนงวิชาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์สถิติเชิงธุรกิจ

ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2567 - วันที่ 31  มีนาคม 2567

***สนใจเข้าศึกษาต่อ  สมัครได้ที่ https://admission.ssru.ac.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02 160 1143 - 45 ต่อ 12 - 15

หรือ เพจ Facebook : สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

#SSRU

#Dek67

#TCAS67

-----------------------------------------------------------

Website : www.cs.sci.ssru.ac.th

Facebook : วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

TikTok : @dex_com

*****************

#comsci #student #university 

#สวนสุนันทา #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

#SUANSUNANDHARAJABHATUNIVERSITY 

#DekCom #วิทย์คอม