ผลการค้นหา : ข่าวนักศึกษา

โครงการอบรมความรู้เรื่อง Machine Learning with Python ให้กับนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โครงการอบรมความรู้เรื่อง Machine Learning with Python ให้กับนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  &n ...
2020-06-03 16:51:09
โครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 3 หลักสูตร
     สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กั ...
2020-05-18 15:02:22
โครงการ Road to Cybersecurity รุ่นที่ 3
โครงการ Road to Cybersecurity รุ่นที่ 3โครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมอบรมหลักส ...
2020-01-16 20:18:27
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา!!! ขอเชิญนักศึกษา !!!คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกชั้นปี)เข้าร ...
2020-01-16 20:21:57
โครงการ iCODER นักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ รุ่นที่ 9 โดย บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด
โครงการ iCODER นักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ รุ่นที่ 9 โดย บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด    &nbs ...
2020-01-16 20:15:24
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 1 Portfolio
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญา ...
2019-11-27 11:06:09
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 6 รับตรงอิสระ จำนวน 30 คน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 6 รับตรงอิสระ (ต ...
2019-06-16 14:56:52
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 รับตรงอิสระ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 รับตรงอิสระ(ตั้งแต่ ...
2019-05-31 14:45:06
บริษัท Hitachi Consulting Thailand ต้องการรับพนักงานหลายตำแหน่ง
     บริษัท Hitachi Consulting Thailand ต้องการรับพนักงานหลายตำแหน่ง ดังนี้1. Front E ...
2019-04-02 15:12:10
บริษัท AMR Asia ต้องการรับสมัครงาน ตำแหน่ง programmer และ software engineer
    บริษัท AMR Asia ต้องการรับสมัครงาน ตำแหน่ง programmer และ software engineerอ่านรายละเอ ...
2019-04-11 13:26:51