หน้าหลัก > ประกาศ

โครงการอบรมความรู้เรื่อง Machine Learning with Python ให้กับนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
โครงการอบรมความรู้เรื่อง Machine Learning with Python ให้กับนักศึกษาสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์  &n ...
2020-06-03 16:51:09
โครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 3 หลักสูตร
     สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จัดโครงการพัฒนาทักษะทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ให้กั ...
2020-05-18 15:02:22
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา!!! ขอเชิญนักศึกษา !!!คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ทุกชั้นปี)เข้าร ...
2020-01-16 20:21:57
โครงการ Road to Cybersecurity รุ่นที่ 3
โครงการ Road to Cybersecurity รุ่นที่ 3โครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าร่วมอบรมหลักส ...
2020-01-16 20:18:27
โครงการ iCODER นักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ รุ่นที่ 9 โดย บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด
โครงการ iCODER นักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ รุ่นที่ 9 โดย บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด    &nbs ...
2020-01-16 20:15:24
ธอส. ประกาศรับสมัคร Programmer และ System Engineer
ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงาน 2 ตำแหน่งดังนี้1. Pro ...
2020-04-24 23:10:21
รับสมัครนักศึกษาปี 3 เข้าร่วม โครงการ “นักพัฒนาโปรแกรมมืออาชีพ ครั้งที่ 8"
เนื่องด้วยบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด ในเครือ CDG Group เป็นบริษัทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินธุรก ...
2020-04-24 23:10:21
ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ Thailand Network Group ครั้งที่ 8
   มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไรดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ...
2020-04-24 23:10:21
ประกาศปัจจุบัน