หน้าหลัก > ประกาศ > ประกาศ > รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบที่๑)
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบที่๑)

admin cs
2018-03-28 12:00:28

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๑ 

ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (รอบที่๑)

สมัครได้ที่ http://www.reg.ssru.ac.th

-ประกาศการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2561 (รอบที่ 1) 

-ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา-ปีการศึกษา-2561 รอบ-1